Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamlingen 2022 har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand
Alwin Neumann mail@agaa.dk 

Næstformand 
Annett Sau Rasmussen

Kasserer/ Kassemester

Ole Bendixen kasserer@agaa.dk

Kasserer/ Regnskabsfører

Annett Sau Rasmussen

Medlem

Anders Nørgaard

Erik Køhn

Vagn Sletting

Peter Böwadt

Henrik Ørskov

Alwin Neumann

Værksted 
Anders Nørgaard

Ole Bendixen

Suppleant

Alarm