Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamlingen 2022 har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand
Alwin Neumann mail@agaa.dk 

Næstformand 
Annett Sau Rasmussen
 
Kasserer/ Kassemester
Ole Bendixen kasserer@agaa.dk
 
Kasserer/ Regnskabsfører
Annett Sau Rasmussen
 
Medlem
Anders Nørgaard
Erik Køhn
Vagn Sletting
Werner Sørensen
 
Suppleant
Peter Bøwadt
 
Suppleant
Henrik Ørskov
 
Alarm
Alwin Neumann
 
Værksted 
Werner Sørensen
Anders Nørgaard
Ole Bendixen

Pedelansvarlig
Erik Køhn
Anders Nørgaard
 
Arrangementer
Bestyrelsen