Generalforsamling 2022

Generalforsamling i AutoGalleriet Aarhus 2022

Hermed indkaldes medlemmer af AutoGalleriet Aarhus til den årlige generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes i AutoGalleriets lokaler på Ravnsøvej 58
torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

På valg er: Annett Sau
                 Erik Køhn
                 Ole Bendixen
                 Werner Sørensen
Valg af suppleanter: Peter Böwadt
                                Henrik Ørskov
    

  1. Valg af bilags kontrollant og billagskontrollantsuppleant
  2. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til foreningen senest 2 uger (14 dage) før generalforsamlingen på følgende mail:  alwinneumann@outlook.dk

Vedlagt resultatopgørelse og balance for 2021


På vegne af bestyrelsen

Alwin Neumann