Aktiviteter

Aktiviteter fra Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET tilbyder i vinterhalvåret 2018/2019
 
2018:
11. oktober kl. 18.00 – 20.30 Klubaftenerne starter!
Kaffe og kage samt præsentation af en oldtimer
 
25. oktober kl. 18.00 – 21.00:
Fællesspisning 18.00 – 19.00 (mad fra Risskov Slagteren)
Menu: Kylling i karry med ris og salat - (Pris 50 kr)
Tilmelding og betaling senest 22. oktober
enten via: Mobilpay (21732073) eller
Konto: 3635 4624095103 eller
I den nye postkasse i køkkenet
HUSK navn !!
Kl. 19.00 – 20.30 - FOREDRAG
Kom og oplev et spændende foredrag om Siriuspatruljen og
Thule-ekspedition ved Jens Christian Godfredsen, der med
billeder og ord fortæller om sin tid på Grønland.
 
8. November
Kl. 18.00 – 19.00 Fællesspisning (Pris 50,-kr)
Tilmelding og betaling senest 5. november:
Mobilpay: 21732073
Kontonummer: 3635 4624095103
I den nye postkasse i køkkenet (HUSK navn)
Kl. 19.00 – 20.30 Foredrag ved Guldager om: ”Symaskinens historie”
Guldager er en gudsbenådiget foredragsholder med masser af anekdoter undervejs!
Symaskinen er et mekanisk vidunder, som er værd at stifte bekendtskab med.
 
22. November
Kl. 18.00 – 20.30 Kaffe og kage (Pris 20,-kr) og MINIKURSUS
Tilmelding til brittaneumann@outlook.dk
Eller på tlf. 21732073
Betaling samme aften i Autogalleriet
Kl. 19.00 – 20.30 Minikursus i førstehjælp ved bilulykker ved Esben Harding Sørensen .
Esben er kursusleder hos Røde Kors og hos Hjemmeværnet.
Han er en eminent oplægsholder og har altid humoren med sig.
Glæd jer til en underholdende gennemgang.
 
13. December
Kl. 18.00 – 20.30 Gløgaften/Juleafslutning
Kom og vær med til en hyggelig afslutning på året i Autogalleriet!
 
2019: 
10. Januar
Kl. 18.00 – 19.00 Fællesspisning (Pris 50,-kr)
Tilmelding og betaling senest den 7. januar:
Mobilpay: 21732073
Kontonummer: 3635 4624095103
Eller i den nye postkasse i køkkenet (HUSK navn)
Kl. 19.00 – 20.30 Musikaften med fællessang
Kom og syng med på gamle og nyere viser.
Ingermaria Veller tager harmonikaen med og
tekster, vi alle kender.
 
24. Januar:
Kl. 18.00 – 20.30 Kaffe og kage (Pris 20,-kr) og FOREDRAG om
Motorcykler og ADAC v/ Alex Rasmussen.
Alex fortæller om sin tid som TT-kører og om deltagelse i ADAC’s løb for
oldtimermotorcykler og biler
(ADAC er pendant til danske FDM).
Tilmelding til brittaneumann@outlook.dk
Eller på tlf. 21732073
Betaling samme aften i Autogalleriet
 
Mvh Aktivitetsudvalget

Aktiviteter fra Køreudvalget

KØREUDVALGET tilbyder i 2018 – 2019 flg.:

Lør. 3. november – Tur til Allingåbro til reparations-værksted for gamle biler.
"Slut-turen" for i år : Til Veteranbil værksted i Allingåbro og herfra tur i veteranbus .
Start kl. 9.00 i AGAA med kaffe og rundstykker.
 
Lør. 6. april 2019 – Tur til Jelling (Jellingestenen og Jelling historisk museum)
Heldagstur til Kongernes Jelling med de 2 Jellingesten , den flotte kirke,
højene samt det imponerende og forholdsvis nye Museum (gratis entre).
Start i AGAA kl. 9.00 med kaffe og rundstykker.
 
Tors. 9. maj 2019 – Tur til ishuset i Hevring (oldtimersamling)
Her kan man ligesom ved Kalø Slotsruin kigge på
Oldtimer køretøjer, ”sparke dæk”, spise pølser eller is og drikke kaffe mm.
 
Lør. 15. juni 2019 – Tur til Gjern Automobilmuseum
Heldagstur til Jysk Automobilmuseum i Gjern, der huser ca. 150 biler,
stort antal forskellige bilmærker - Især fra før 2. Verdenskrig .
Entre ca. 100,-kr. 
Start i AGAA kl. 9.00 med kaffe og rundstykker.
 
Lør. 7. september 2019 – Tur med veteranbanen i Mariager/Handest.
Heldagstur til og MED Veteran Jernbanen Mariager-Handest, t/r (tager ca 2 timer ).
Man skal SELV hjemmefra købe (og printe) billetter.
Pris ca. 120,-kr. Start i AGAA kl. 9.00 med kaffe og rundstykker.

Der vil i god tid forud for hver tur i 2019 komme nærmere information.
Vi håber på rigtig stor tilslutning.
 
Venligste hilsner,
TURUDVALGET
Ole-Peter-Svend