Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamlingen i marts 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand
Mette Grønborg  
mail@agaa.dk 

Næstformand 
Flemming Juul-Dam 
 
Kasserer
Mogens Berg  kasserer@agaa.dk
 
Arrangementer
Ole Bendixen

Værksted og alarm
Alwin Neumann

Medlem
Thomas Schytte Laursen 
 
Medlem
Peter Straarup
 
Suppleant
Niels Møller Madsen
 
Suppleant
Rasmus Damsgaard