Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamlingen i marts 2019 har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand
Mette Grønborg  
mail@agaa.dk 

Næstformand 
Peter Straarup 
 
Kasserer
Kim M. Bruun kasserer@agaa.dk
 
Arrangementer
Ole Bendixen

Værksted og alarm
Alwin Neumann

Medlem
Niels Møller Madsen
 
Medlem
Erik Køhn
 
Suppleant
Niels Riber Bentsen
 
Suppleant
Steen Baggersgaard